VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak si vybrat základní školu

články jak vybrat zš

Jste rádi, že už máte základní školu za sebou? Nebo to byla nejlepší škola na světě? Budeme rádi, když nám své zkušenosti napíšete na info@kampomaturite.cz. A pro ty, kdo vybírají školu pro své dítko, přinášíme malý návod.

Kde získáte informace?

Dny otevřených dveří, akademie či jiné akce (ideálně ukázka výuky): Pokud je škola pořádá, doporučujeme je navštívit. Připravte si také otázky, které jste nevypátrali z ostatních zdrojů. Zjistěte, kdo bude mít první třídu na starosti a domluvte si konzultaci. Škola může být skvělá, ale nejdůležitější je pan učitel/paní učitelka.

Web školy: V adresáři www.ZakladniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes vyhledávač najdete stránky dané školy. I vzhled, přehlednost a aktuálnost stránek mohou o škole hodně napovědět. Přečtěte si výroční zprávy školy, najděte informace o vzdělávacím programu. Zjistěte jak je to s úspěšností přijetí na střední školu, olympiádami, dalšími aktivitami, vybavením školy, výukou jazyků. Přečtěte si o aktivitách výchovného poradce nebo metodika prevence.

Zprávy ČŠI: Některé jsou k dispozici i na webu (viz zdroje k článku)

Reference: Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Jak a podle čeho vybrat?

 • Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - můžete dítě do školy doprovázet nebo vozit? Zvládne cestu bezpečně samo? V případě sourozence pak jiné varianty zřejmě odpadají.
 • Třídní učitel/učitelka - jeden z nejdůležitějších faktorů. Může být tím, co vyzvedne i jinak průměrnou školu, nebo naopak - i v nadprůměrné a žádané škole můžete takříkajíc "narazit".
 • Pověst školy - může se stát, že u žádaných škol jsou třídy "přeplněné" a přestože je škola kvalitní, výuka tím může utrpět.
 • Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků, kázeňské či jiné problémy (lze zjistit ve výroční zprávě, zprávě metodika/výchovného poradce)
 • Metoda výuky (genetická nebo analyticko-syntetická), hodnocení, individuální přístup učitele
 • Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny nebo zařízení (interaktivní tabule apod.)
 • Zaměření nebo rozšířená výuka některých předmětů - jazyky, matematika, sport a další
 • Typ školy - státní, církevní, soukromá, alternativní systémy (Waldorf, Montessori a další)
 • Kamarádi dítěte
 • Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školu

Priority jsou u každého rodiče jiné. Otázkou také je, zda je vůbec z čeho vybírat.

Zápis na ZŠ

Probíhá každý rok od 15. ledna do 15. února. Přednost mají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. K zápisu je nutno donést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Požadavky na dítě u zápisu se různí, v podstatě by mělo zvládnout toto:

 • Komunikace - informace o sobě, rodině či bydlišti
 • Popis obrázku nebo vyprávění
 • Přednes básničky či písničky
 • Kresba postavy
 • Rozpoznání barev a základních geometrických tvarů
 • Počítání do deseti

Při zápisu je také sledována výslovnost předškoláka, případně je doporučena návštěva logopeda.

Příprava na zápis - ve své podstatě by mělo dítě být připraveno již z rodiny (samostatnost, oblékání, hygienické návyky apod.) nebo ze školky. Většina školek se věnuje přípravě předškoláků - nácviku grafomotoriky a soustředěnosti, zpracování pracovních listů a podobně.

Statistiky škol

Ve školním roce 2012/2013 fungovalo v České republice 4095 škol, o rok dříve 4123 škol (o 2 školy méně než v předchozím školním roce) a vzdělávalo se zde 808 tisíc žáků (předchozí rok 789,5). Soukromých škol je 2,2 %, církevních 1%, vzdělávají se v nich necelá 2 % žáků. 13,1 % žáků se vzdělávalo ve víceletých gymnáziích a konzervatořích. 3,8 tisíc žáků ukončí docházku před dosažením základního vzdělání.

Nic neuspěchat?

Podle školského zákona může dítě nastoupit do školy, pokud dosáhne šesti let věku do 1. září daného školního roku. U dětí narozených od září do konce prosince je třeba žádost zákonného zástupce a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, u dětí narozených od ledna do konce června navíc vyjádření odborného lékaře. Obvyklejší jsou spíše odklady povinné školní docházky, ve školním roce 2010/2011 činil podíl 7letých a starších dětí 20,7 %.

Zdroje:

http://www.msmt.cz/file/19115

http://www.msmt.cz/file/19743/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+stavu+rozvoji+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+soustavy

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-CSI-za-skolni-rok-2010-2011

http://www.csicr.cz/getattachment/c4dd8acf-2bcb-47a0-9245-8e2abece25e3

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy

http://rejskol.msmt.cz/

http://www.zakladniskoly.com/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola

25.4.2014


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému