Příprava na přijímačky a do školy

CERMAT povinné přijímačky na střední školy 2017

článek CERMAT povinné přijímačky na střední školy kampomaturite.cz 2017

V tomto školním roce proběhnou první jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů zakončených maturitní zkouškou. Konají se v polovině dubna, přihlášku je nově nutno podat už do 1. března 2017.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká v příštím roce uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou.

Koho se jednotné testy netýkají

  • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • obory vzdělání s výučním listem
  • obory zkráceného studia ke lze konat přijímací zkoušku 22. - 30. 4. § 60 b odst. 1 školského zákona
  • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
  • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Co vás v testech CERMAT čeká

Testy se skládají z matematiky a českého jazyka a literatury a jsou připraveny v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia.

Testy jsou v papírové podobě.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut.

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2017

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 2017 19. 4. 2017
Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia) 18. 4. 2017 20. 4. 2017
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 11. 5. 2017 12. 5. 2017

Hodnocení testů

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Jak se připravit na testy CERMAT

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet. Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na našem webu.

Pokud máte v matematice rezervy, připravte se v online kurzu z matematiky pro přijímačky na osmiletá gymnázia. Procvičíte si testy, můžete se podívat na vysvětlující videa u témat, kterým nerozumíte.

K dispozici jsou také tištěné sady testů a další učebnice, které všechny seženete v našem e-shopu:

 

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 8 testů / 5. třída

 

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 4 testy / 5. třída
 

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 8 testů / 7. třída

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 4 testy / 7. třída

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 8 testů / 9. třída

Státní přijímací zkoušky - Sada testů - 4 testy / 9. třída

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd

 

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
 

TESTY – příprava na víceletá gymnázia

TESTY – příprava na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školy matematika - TESTY

Přijímací zkoušky na střední školy český jazyk a literatura- TESTY

Zajímá vás, jak vybrat školu, vyplnit přihlášku nebo které školy přijímají přihlášku i ve 2. kole? Přečtěte si článek zde.

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky a online kurzy pro přípravu na 8letá gymnázia z matematiky

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Zdroje:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/sb0139_2016_v_353.pdf

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Jenotna_zkouska_2016_2017/ad_terms.pdf

3.2.2017

Související dokumenty:


Doporučujeme